Ads Top

Tips Memilih Kerjaya Idaman Anda


Apabila seseorang itu telah selesai menamatkan pengajian mereka di institusi pengajian tinggi, perkara pertama yang akan difikirkan pastinya pemilihan pekerjaan dan kerjaya yang bersesuaian dengan bidang yang mereka miliki. 

Situasi ini adalah kritikal di mana ia akan menentukan masa depan dan mengubah cara hidup seseorang graduan secara keseluruhannya. Memilih kerjaya dan pekerjaan yang diidamkan serta bertepatan dengan kemahiran serta pengetahuan yang dimiliki merupakan impian setiap graduan.

Terdapat beberapa kaedah dan tips yang boleh digunakan dalam mengenalpasti dan memilih kerjaya yang diidamkan. 

Personaliti Diri

Salah satu daripadanya ialah dengan melihat kepada personaliti diri sendiri. Mengenalpasti personaliti diri sendiri adalah penting dalam membuat pemilihan kerjaya yang sesuai dengan diri sendiri. Melalui personaliti diri, dapatlah diketahui sama ada seseorang itu mempunyai personaliti yang suka bersosial seperti suka bercakap, bercerita dan bergaul dengan ramai orang atau memiliki personaliti yang tertutup seperti pendiam, kurang bercakap dan gemar bersendirian. 

Sikap dan personaliti ini memainkan peranan penting dalam menentukan apakah suasana kerja yang paling sesuai dengan seseorang individu tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang suka bercakap dan bergaul dengan orang ramai boleh memilih kerjaya yang berkaitan dengan bidang perhubungan awam atau pengucapan awam seperti peguam atau guru di mana mereka boleh mempunyai hubungan secara langsung dengan orang ramai. 

Sebaliknya, bagi seseorang yang gemar bersendirian dan pendiam pula boleh mencuba kerjaya yang memerlukan suasana kerja yang tenang seperti seorang akauntan atau penulis buku. 

Minat dan Kecenderungan

Selain daripada personaliti diri, pemilihan kerjaya yang diidamkan juga boleh dilakukan berdasarkan minat dan kecenderungan yang dimiliki dalam diri seseorang. Minat dan kecenderungan diri sendiri ini adalah penting bagi memastikan seseorang itu dapat melakukan pekerjaan yang benar-benar membuatkan mereka teruja dan seronok dalam melakukannya. 

Minat ini boleh dilihat berdasarkan hobi serta kegemaran yang dimiliki oleh seseorang dan seterusnya dapat memberi panduan ke arah kerjaya yang mungkin boleh diceburi oleh mereka. 

Sebagai contoh, seseorang yang suka melukis atau mencipta lakaran boleh mencuba bidang arkitek atau memulakan kerjaya sebagai seorang pelukis yang profesional. Begitu juga dengan seseorang yang sukakan nombor atau pengiraan, mereka boleh membuat pilihan dengan menceburi bidang kerjaya seperti juruaudit, akauntan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang melibatkan nombor serta pengiraan.Pencapaian Akademik

Setelah dapat mengenalpasti personaliti serta minat dan kecenderungan yang dimiliki, maka seseorang individu itu perlu memfokuskan diri kepada pencapaian dari segi akademik dalam bidang kerjaya yang telah dikenalpasti. 

Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan bidang yang diminati adalah penting bagi memastikan seseorang itu mempunyai ilmu yang secukupnya sebelum melangkah ke alam kerjaya yang ingin diceburi. 

Di samping itu, seseorang itu juga perlu menilai bagaimana cara diri mereka bekerja seandainya mereka memilih sesuatu pekerjaan yang mereka minati. Mereka perlu mengenalpasti, adakah mereka mampu untuk berdikari dalam mencapai matlamat diri sendiri dan adakah mereka memerlukan bantuan daripada seseorang untuk mendisiplinkan diri mereka sewaktu bekerja. 

Ini boleh membantu untuk mengetahui sama ada seseorang itu memerlukan seorang penyelia atau tidak dalam mengawal dan membimbing mereka dalam melakukan pekerjaan yang diingini. Keadaan ini boleh membantu mereka yang baru bekerja untuk merasai pengalaman kerja dan seterusnya meningkatkan prestasi kerja mereka. 

Matlamat Kerjaya

Tips paling penting dalam mencapai kerjaya yang diidamkan adalah dengan meletakkan matlamat dan objektif yang jelas ke arah kerjaya yang ingin diceburi. Matlamat yang jelas ini dapat mendorong seseorang untuk berusaha dengan lebih kuat dan memotivasikan diri sendiri untuk mencapai ke arah kerjaya yang diingini. Dengan matlamat dan visi yang jelas juga dapat membantu untuk mencapai hala tuju dan menunjukkan jalan yang sepatutnya ke arah kerjaya berkenaan.

Powered by Blogger.